Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

25 Contoh Soal Haji dan Umrah Pilihan Ganda Kelas 10 MA Semester 1

Berikut adalah 25 contoh soal Haji dan Umrah Pilihan Ganda Kelas 10 MA Semester 1, Adapun kunci jawaban soal berada di bagian akhir soal, namun kami menyarankan kepada anda untuk mengerjakan soal sebisanya baru melihat kunci jawaban yang berada di bagian bawah soal, untuk mengukur seberapa baik pemahaman anda tentang materi Haji dan Umrah, apabila saudara mempunyai pertanyaan silakan bertanya melalui kolom komentar di bawah.

25 Contoh Soal Haji dan Umrah Pilihan Ganda Kelas 10 MA Semester 1
Gambar 1.0. Contoh Soal Haji dan Umrah Pilihan Ganda Kelas 10 MA Semester 1

Selamat Mengerjakan!!!

1. Apa yang dimaksud dengan haji secara bahasa? 

a.Menuju ke suatu tempat secara terus-menerus

b.Menuju ke suatu tempat tanpa pengulangan

c.Menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang

d.Menuju ke suatu tempat tidak berulang-ulang

2.Bagaimanakah pakaian ihram bagi laki-laki? 

a.Pakaian dengan jahitan 

b.Pakaian tanpa jahitan

c.Pakaian terusan

d.Pakaian sorban

3.Bagaimana pakaian ihram bagi wanita? 

a.Menutupi seluruh badan termasuk luka dan telapak tangan

b.Tidak menutupi seluruh badannya

c.Menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan

d.Menutupi seluruh badan kecuali telapak tangan

4.Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun islam yang …

a.Kedua

b.Ketiga

c.Keempat

d.Kelima

5.Kapankah waktu wukuf  di Arofah? 

a.Mulai tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 10 Dzulhijjah

b.Mulai tergelincir matahari tanggal 8 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 9 Dzulhijjah 

c.Mulai tergelincir matahari tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 11 Dzulhijjah

d.Mulai tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 11 Dzulhijjah

6.Manakah di bawah ini yang tidak termasuk syarat sah thowaf? 

a.Suci badan pakaian dan tempat dari hadas besar dan hadas kecil.

b.Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad

c.Menjepit kain selubung dengan ketiak kanan untuk memudahkan berjalan cepat

d.Dilakukan di luar Ka'bah tetapi masih berada di lingkungan Masjidil haram

7.di manakah Sa'i dimulai? 

a.Dimulai dari bukit Marwah dan berakhir di sofa

b.Dimulai dari gunung Uhud yang terakhir di bukit Marwah

c.Dimulai dari bukit sofa dan berakhir di Marwah

d.Dimulai dari bukit sofa dan berakhir di bukit sofa

8.Berapakah jumlah putaran thawaf?

a.4 kali putaran 

b.5 kali putaran

c.6 kali putaran

d.7 kali putaran

9.Berapa helai rambut yang dipotong ketika tahallul? 

a.Dua helai

b.Tiga helai

c.Empat helai

d.Lima helai

10.Apa yang dimaksud dengan miqot zamani?

a.Ketentuan batas waktu mulai umroh

b.Ketentuan batas tempat wajib memakai pakaian ihram

c.Ketentuan batas waktu mulai ihram

d.Ketentuan batas tempat mulai sa'i

11.Apa yang dimaksud dengan miqat makani? 

a.Ketentuan batas waktu mulai umroh

b.Ketentuan batas tempat wajib memakai pakaian ihram

c.Ketentuan batas waktu mulai ihram

d.Ketentuan batas tempat mulai sa'i

12.Untuk melempar jumrah maka kita disunahkan untuk mengambil batu di mana? 

a.Di Muzdalifah

b.Di bukit Marwah

c.Di bukit sofa

d.Di Arafah

13.Manakah di bawah ini yang tidak termasuk perkara yang diharamkan ketika beribadah haji? 

a.Senggama dan bermesraan.

b.Memakai pakaian berjahit

c.Mengenakan cadar bagi wanita

d.Memakai pakaian yang tidak berjahit

14.Manakah di bawah ini yang bukan merupakan dam atau denda ketika bersetubuh dalam keadaan ihram?

a.Menyembelih seekor unta

b.Menyembelih seekor lembu

c.Berpuasa sebanyak harga unta

d.Bersedekah sebanyak 3 gantang makanan kepada 6 fakir miskin

15.Manakah di bawah ini yang bukan merupakan dam atau denda jika membunuh binatang buruan ketika Ihram 

a.Menyembelih binatang sepenting dengan binatang yang diburu

b.Bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut

c.Berkuasa seharga binatang yang diburu

d.Bersedekah sebanyak 3 gantang makanan kepada 6 fakir miskin

16.Manakah di bawah ini yang merupakan daun atau denda ketika memotong kuku atau bercukur selama ihram? 

a.Menyembelih seekor unta

b.Menyembelih seekor lembu

c.Berpuasa sebanyak harga unta

d.Bersedekah sebanyak 3 gantang makanan kepada 6 fakir miskin

17.Di manakah miqat makani bagi penduduk negara Indonesia? 

a.Dzulhilaifah

b.Rabigh

c.Qornul manazil

d.Yalamlam

18.Di manakah Miqot makani bagi penduduk negara Yaman? 

a.Dzulhilaifah

b.Rabigh

c.Qornul manazil

d.Yalamlam

19.Di manakah Miqot makani bagi penduduk Tunisia? 

a.Dzulhilaifah

b.Rabigh

c.Qornul manazil

d.Yalamlam

20.Di manakah Miqot makani bagi penduduk negara Irak? 

a.Dzatu Irqin

b.Rabigh

c.Qornul manazil

d.Yalamlam

21. Menurut Al qur’an, Siapakah yang diwajibkan pergi haji? 

a.Orang Islam yang menjadi Ulama’

b.Orang Islam yang menjadi Pimpinan

c.Orang Islam yang mampu

d.Orang Islam yang hidup di Timur Tengah  

22. Apakah nama haji yang mendahulukan rukun Wajid dan Sunnah umrah baru melaksanakan ibadah hajinya? 

a. Haji tamattu'

b. Haji wada'

c. Haji qiron

d. Haji ifrod

23. Apakah nama haji yang mengerjakan haji dan umrah sekaligus? 

a. Haji tamattu'

b, Haji wada'

c. Haji qiron

d. Haji ifrod

24. Apa yang dimaksud dengan umrah secara bahasa? 

a. Bermain

b. Mengelilingi

c.Memotong 

d. Ziarah

25. Kapankah Miqot zamani umrah? 

a. Pada bulan Dzulhijjah

b. Pada bulan Syawal

c. Sepanjang tahun 

d. Pada awal tahun hijriah

Berikut adalah kunci jawaban soal Contol Soal Haji dan Umrah Kelas 10 Semester 1 Pilihan Ganda

 1. c.Menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang
 2. b.Pakaian tanpa jahitan
 3. c.Menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan
 4. d.Kelima
 5. a.Mulai tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 10 Dzulhijjah
 6. c.Menjepit kain selubung dengan ketiak kanan untuk memudahkan berjalan cepat
 7. c.Dimulai dari bukit sofa dan berakhir di Marwah
 8. b.5 kali putaran
 9. b.Tiga helai
 10. c.Ketentuan batas waktu mulai ihram
 11. b.Ketentuan batas tempat wajib memakai pakaian ihram
 12. a.Di Muzdalifah
 13. d.Memakai pakaian yang tidak berjahit
 14. d.Bersedekah sebanyak 3 gantang makanan kepada 6 fakir miskin
 15. d.Bersedekah sebanyak 3 gantang makanan kepada 6 fakir miskin
 16. d.Bersedekah sebanyak 3 gantang makanan kepada 6 fakir miskin
 17. d.Yalamlam
 18. d.Yalamlam
 19. b.Rabigh
 20. a.Dzatu Irqin
 21. c.Orang Islam yang mampu 
 22. a. Haji tamattu 
 23. c. Haji qiron 
 24. d. Ziarah 
 25. c. Sepanjang tahun 

Posting Komentar untuk "25 Contoh Soal Haji dan Umrah Pilihan Ganda Kelas 10 MA Semester 1"

ِِِArtikel Pilihan:23 Contoh Soal Kerajaan Majapahit Pilihan Ganda dan Jawabannya

close